Visie en missieVISIE
 

Omgeving

De omgeving waarin organisaties opereren kenmerkt zich door een grote dynamiek aan veranderingen. De snelheid van verandering zal de komende decennia nog sterker toenemen. Bovendien worden organisaties steeds nadrukkelijker geconfronteerd met diverse in- en externe stakeholders die hen ter verantwoording roepen, zowel op financieel/economisch als op sociaal/maatschappelijk terrein. Een bijdrage aan het verantwoord omgaan met grondstoffen, het ecosysteem en welzijn voor natuur en milieu zijn, en worden in toenemende mate, weegfactoren die een groot effect hebben op succesvol ondernemen.  

 

Mens

Mensen zijn mondiger geworden en verlangen hun invloed op het organisatiebeleid, zij willen meepraten en meebeslissen. Gemotiveerde medewerkers zijn een onlosmakelijk deel van de organisatie-identiteit en daarmee een bepalende factor voor het imago en de reputatie van de organisatie. Een open en eerlijke communicatie zorgt voor een open, betrouwbaar en helder organisatieklimaat dat organisaties ondersteunt hun doelen te realiseren.  

 

Organisatie

In deze dynamiek is de mate waarin organisaties in staat zijn in te spelen op veranderingen en hun boodschap helder te communiceren steeds belangrijker. Bureaus voor strategisch positioneren en communicatiemanagement zullen op deze situatie en toekomstige veranderingen in moeten spelen. Als “sparring partner” moeten zij organisaties ondersteunen met het ontwikkelen en uitvoeren van een open, helder en verantwoord positionerings- en  communicatiebeleid als verlengstuk van het organisatiebeleid.    


MISSIE

 

 Alle inspanningen van Corpos zijn erop gericht om als “sparring partner” organisaties te ondersteunen met het ontwikkelen en uitvoeren van een gedegen strategische positionering gekoppeld aan een op resultaat gericht communicatiebeleid als verlengstuk van het organisatiebeleid.   Corpos ziet het als haar primaire taak om, in een steeds veranderende omgeving, positionering en communicatie een bijdrage te laten leveren aan het ambitieniveau en de gewenste doelen en doelstellingen van haar relaties. Door haar inlevingsvermogen in de organisatie en haar visie op mens en maatschappij realiseert Corpos een heldere, strategische positionering en een open communicatie. Dit levert een positieve bijdrage aan de gewenste reputatie van de organisaties waarvoor Corpos werkt.