Werkwijze

 

Thinking out of the Box

Bij Corpos kijken we naar de vraag achter de vraag en zoeken naar de werkelijke drijfveren van uw organisatie. Met een effectieve positionering en resultaatgerichte communicatie willen we u uw doelstellingen helpen realiseren. Voordat we een advies uitbrengen leven en lezen wij ons in, in uw organisatie en in de markt. Soms is er binnen de organisatie te weinig of verouderde informatie aanwezig om een strategische positionering tot stand te brengen en die te vertalen naar gerichte communicatie met het gewenste resultaat. Ook komt het voor dat de organisatie zelf de alternatieven niet ziet omdat de manier van werken een ingesleten patroon is geworden. Een onbevooroordeelde kijk kan dan verrassende oplossingen bieden. Dat is de wijze waarop Corpos naar uw vraagstelling kijkt, die mogelijk leidt tot het bijstellen van uw koers en gemaakte keuzes. Dat geven we tijdig aan en komen met een passend advies, door bijvoorbeeld te beginnen met onderzoek.  

Schematische voorstelling 'De vraag achter de vraag'.

 

Praktijkcase
Een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in scheepsbetimmeringen komt eind jaren 80 van de vorige eeuw door de slechte ontwikkelingen in de scheepsbouw zwaar in de problemen. Er rest hem maar ťťn ding en dat is reorganiseren. Van de 80 medewerkers moeten er zeker 40 uit, misschien nog wel meer. Er wordt een beroep gedaan op een extern adviesbureau. Vanuit hun specifieke expertise op het gebied van organisatie ontwikkeling en positioneringsstrategieŽn kijkt het bureau naar de vraag achter de vraag. Ofwel wat is het werkelijke probleem. Wat zijn de echte kernbekwaamheden van deze organisatie en wat zijn de mogelijke oplossingen. Immers de echte vraag van dit bedrijf is natuurlijk “Hoe hou ik mijn organisatie overeind en hoe overleef  ik dit probleem?” De echte kernbekwaamheid is dan ook niet ‘Scheepsbetimmeringen’ maar het ambachtelijk verwerken van hout. De voor de hand liggende oplossing van personeelsreductie is dan ook niet zo voor de hand liggend als je bedenkt dat er alternatieve markten zijn met groeipotentieel waar de ambachtelijkheid van de organisatie naadloos op kan aansluiten. De organisatie moet een overstap maken naar het leveren van hoogwaardige op houtproducten gebaseerde keukeninrichtingen. Dit vraagt een andere marktbenadering maar het bedrijf kan gebruik blijven maken van de vakkundigheid van het merendeel van de medewerkers en het machinepark waar de organisatie over beschikt. Het kiest bewust voor een nieuwe groeistrategie die recht doet aan de potentie die het bedrijf heeft.

Dit is een voorbeeld van wat wij bedoelen met “Thinking out of the box”. Een adviseur van Corpos heeft dit vermogen en weet dat over te dragen op de opdrachtgever. Naast de vele andere aspecten die zijn vastgelegd in de visie en missie van Corpos vormt dit de kern van onze positionering.