Coaching & training

 

Coaching

Soms is er behoefte aan nieuwe kennis of het aanleren van extra vaardigheden. Door het bieden van personal coaching ondersteunt Corpos communicatiemanagers en -medewerkers om de communicatie van hun organisatie nog effectiever in te zetten. Daarbij leggen wij de focus op het verder ontwikkelen van zelfwerkzaamheid en een ondernemende houding. Naast het bewustmaken van de ontwikkelingen in het vak sturen wij aan op het ontplooien van adviesvaardigheden met als doel om volwaardig sparringpartner van bestuurders te zijn.

 

De coaching is praktisch, doel- en resultaatgericht. We beginnen met het maken van een profiel van de organisatie door intern onderzoek (quickscan) en vragen te stellen aan de betrokkenen. We maken vervolgens de vertaalslag naar de doelstellingen van de organisatie en leggen de verbanden tussen de verschillende disciplines.  Functionele belemmeringen worden blootgelegd en door praktische oefeningen maken we mensen bewust van hun mogelijkheden en laten hen daar naar handelen. Belangrijk daarbij is dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen en zich richten op zelfsturing. Onze gerichte coaching helpt hen daarbij, maar stippelt uitsluitend de routes uit en maakt verschillende alternatieven inzichtelijk. U en uw mensen maken zelf de keuzes en nemen de verantwoordelijkheid. Op die manier werken we samen aan ondernemerschap en motivatie.

 

Training

Turbulente ontwikkelingen in de achter ons liggende jaren vragen een grote dynamiek en slagvaardigheid van managers en medewerkers. Door sterke groei, fusies en overnames ontstaan er organisaties waarvan de identiteit en het imago onder druk staan. De roep om eenduidige, heldere en krachtige communicatie, zowel intern als extern, neemt toe. Mensen en middelen staan de organisatie ter beschikking. Het is een kwestie van die laatste stap te zetten. Want niet iedereen heeft de identiteit en het gewenste imago even helder op het netvlies staan. Verschillende achtergronden uit het recente verleden laten verschillende inzichten zien. Het is nu zaak om op korte termijn eenduidigheid in de communicatie te realiseren. Een korte maar intensieve training ondersteunt managers en medewerkers van afdelingen communicatie om gemeenschappelijke vertrekpunten te definiŽren. Daarbij staat het ondernemingsbeleid centraal en gaan medewerkers in groepsverband en in workshopsessies aan de slag om de identiteit vast te leggen en te vertalen naar een gedegen communicatieplan. In 8 dagdelen worden zij vertrouwd gemaakt met de visie en de missie van de organisatie, de doelen en doelstellingen en de product/markt combinaties. Op basis van het Corpos positioneringsmodel gaan zij aan de slag en leveren aan het einde van de training een doortimmerd communicatieplan op. De doorlooptijd is 4 tot 6 weken en tussen de verschillende trainingdagen wordt de nodige zelfwerkzaamheid van de deelnemers verwacht.

 

Voor meer informatie over coaching en training, klik dan hier