Onderwijs communicatie

 

Leerling, deelnemer of student centraal

Leerlingen en hun ouders kiezen steeds bewuster voor ‘hun’ school. Dat geldt zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Maar ook deelnemers en studenten van het MBO en HBO onderwijs laten naast de gekozen opleiding de school steeds vaker in hun keuzeproces meewegen.

Een school kan heel bewust kiezen voor een bepaald profiel. Dat profiel kan ingegeven zijn door  religieuze achtergronden, maar evenzeer door bewust gehanteerde waarden en normen. Ook het de wijze waarop les wordt gegeven of het type onderwijs dat wordt aangeboden moet binnen het gekozen profiel passen. Dit zie je terug in d inrichting van de school, de cultuur, de partners waarmee wordt samengewerkt en de manier waarop leerlingen en docenten en leraren met elkaar omgaan. Maar zeker ook de wijze waarop leerlingen zich tot elkaar gedragen.

 

De school wordt steeds belangrijker in de ontwikkeling van jonge mensen. Het is niet langer een kwestie van lesgeven en kennis vergaren, maar ook het ontwikkelen van de persoonlijkheid krijgt een dominante plek binnen het onderwijs. Dat doe je niet in een gestapelde blokkendoos van klaslokalen, maar in een stimulerende omgeving die aansluit bij de beleving van de jongeren. Tegelijkertijd kiest de school voor een eigen en herkenbaar profiel waarmee zij een specifiek groep leerlingen wil aanspreken. Een profiel dat helder verwoordt waar de school voor staat en waarop zij afgerekend wil worden. Dat aangeeft wat jongeren mogen verwachten en wat de school verwacht van de jongeren. Daarmee positioneert de school zich op een herkenbare manier in de onderwijsomgeving waar zij actief is en maakt de communicatie transparant en doeltreffend.

 

Doelgerichte communicatie binnen het onderwijs begint met het omschrijven van een eigen en herkenbaar profiel en leidt tot een schoolomgeving waarin leerlingen, leraren en medewerkers zich vertrouwd en herkend voelen.

 

Met ruim 10 jaar ervaring in het onderwijs ondersteunt Corpos verschillende onderwijsinstellingen in Nederland met het effectief inzetten van communicatie om  doelstellingen te realiseren.